თბილისი საქართველო,
ბელიაშვილის ქ. 45; 0159

+995 592 430430
info@myvet.ge

ჯანმრთელობის ცნობა

 


doc

 

 

 

 

 

 

ცხოველს საზღვარზე გასაყვანად მოეთხოვება ჯანმრთელობის ცნობა. საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით შედგენილი დოკუმენტი, რომელიც გაცემული უნდა იყოს ვეტერინარი ექიმის ანალიზის შემდეგ ლიცენზირებული დაწესებულების მიერ. სერთიფიკატი შედგენილი უნდა იყოს გამგზავრებამდე არაუგვიანეს 21 დღის განმავლობაში.