თბილისი საქართველო,
ბელიაშვილის ქ. 45; 0159

+995 592 430430
info@myvet.ge